Ke stažení / odkazy

Na této stránce si můžete stáhnout užitečné dokumenty, soubory, a aplikace, které Vám umožní blíže se seznámit s aplikací AMČR a užívaným popisným systémem. Nabízena je i aplikace umožňující převádět zeměpisné souřadnice různých souřadnicových systémů užívaných v ČR. Zároveň zde naleznete odkazy na další související webové stránky a aplikace.

Zpravodaje AMČR
Zpravodaj AMČR 1 PDF Úvodní dopis s informacemi o zahájení provozu systému AMČR (1. 6. 2017). stáhnout
Zpravodaj AMČR 2 PDF Souhrn informací k prvním měsícům provozu systému AMČR (3. 11. 2017). stáhnout
Zpravodaj AMČR 3 PDF Souhrn informací k provozu a práci v systému AMČR (29. 3. 2018). stáhnout
Zpravodaj AMČR 4 PDF Souhrn informací k provozu a práci v systému AMČR (22. 8. 2018). stáhnout
Zpravodaj AMČR 5 PDF Souhrn informací k provozu a práci v systému AMČR (28. 11. 2018). stáhnout
Zpravodaj AMČR 6 PDF Souhrn informací k provozu a novým datům v systému AMČR (6. 2. 2019). stáhnout
Zpravodaj AMČR 7 PDF Souhrn informací k provozu a novým datům v systému AMČR (29. 3. 2021). stáhnout
Zpravodaj AMČR 8 PDF Souhrn informací k provozu a novým datům v systému AMČR (10. 5. 2021). stáhnout
Zpravodaj AMČR 9 PDF Souhrn informací k provozu a novým datům v systému AMČR (17. 5. 2022). stáhnout
Zpravodaj AMČR 10 PDF Souhrn informací k provozu a novým datům v systému AMČR (3. 8. 2023). stáhnout
Metodické postupy
Zápis dokumentačních jednotek PDF Návod na správné rozlišení a zápis dokumentačních jednotek typu Celek / Část / Sonda. stáhnout
Zápis ADB PDF Návod na správný archeologických dokumentačních bodů v rámci městských památkových rezervací, zejména Pražské památkové rezervace. stáhnout
Zpracování akcí drobného rozsahu PDF Dokument popisuje doporučený postup při evidenci akcí menšího rozsahu s pozitivním archeologickým zjištěním. stáhnout
Technické informace a nástroje
Instalace AMČR PDF Návod pro instalaci plné i školící verze aplikace AMČR. stáhnout
Často kladené otázky PDF Dokument s řešením často kladených otázek na uživání AMČR (aktualizace 26. 10. 2017). stáhnout
Řešení nejčastějších chyb PDF Návod pro řešení typických obtíží s AMČR (aktualizace 31. 1. 2019). stáhnout
Dodatek ke smlouvě - ARÚP DOC Dodatek k dohodě o užívání AMČR určený ke změně uživatelských oprávnění na úrovni "archeolog". stáhnout
Dodatek ke smlouvě - ARÚB DOC Dodatek k dohodě o užívání AMČR určený ke změně uživatelských oprávnění na úrovni "archeolog". stáhnout
Převodník identifikátorů IDAV XLS Postup převodu identifikátoru projektu mezi starším systémem IDAV a AMČR. stáhnout
Aplikace UNITRANS EXE Slouží k převodu souřadnic mezi různými souřadnicovými systémy. stáhnout
Publikace a materiály
Informační leták AMČR PDF Krátký návod pro se základním popisem AMČR. stáhnout
Structuring archaeological evidence PDF Kniha o AMČR a souvisejících informačních sytémech v anglické verzi a pracovní české verzi. stáhnout (složka)
Výzkumy v Čechách (BZO) PDF Publikační řada Výzkumy v Čechách (dříve Bulletin záchranného oddělení). stáhnout (složka)
Kulatý stůl 20. 4. 2017 PDF Výstupy z pracovního kolokvia na téma Zveřejňování informací v archeologii. stáhnout (složka)
Prezentace AMČR PDF Základní seznámení s AMČR a jejími funkcemi. stáhnout
Metodika evidence leteckých průzkumů PDF Certifikovaná "Metodika zpracování a evidence dat leteckého průzkumu v archeologii". stáhnout
Data
GIS data ke stažení GIS Podkladová data pro geografické informační systémy ke stažení. stáhnout (složka)
ARCHIV 3.1 ZIP Aplikace ARCHIV v3.1 pro práci s databází ADČ stáhnout
ADČ 2017 MDB Archeologická databáze Čech - kompletní verze (2017) stáhnout
Vodohospodářské mapy JPEG Státní vodohospodářský plán republiky Československé z r. 1955 stáhnout
Odkazy
Rozcestník AIS CR WEB Infrastruktura Archeologický informační systém ČR sdružuje poskytované služby www.aiscr.cz
Digitální archiv AMČR WEB Slouží k procházení dokumentů uložených v AMČR a souvisejícího obsahu digiarchiv.aiscr.cz
Archeologický atlas ČR WEB Populární web o archeologických lokalitách určený široké veřejnosti www.archeologickyatlas.cz
Archeologie ONLINE WEB Portál podávající přehled dostupných digitálních zdrojů o české archeologii www.archeologieonline.cz
Praha archeologická WEB Portál sdružuje archeologické informace o Pražské památkové rezervacio www.praha-archeologicka.cz
Památkový katalog WEB Systém evidence památek, obsahující komplexní údaje ke kulturním památkám www.pamatkovykatalog.cz
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 21. 3. 2022