Vítejte na webu Archeologické mapy České republiky

Pro procházení dat využijte webovou aplikaci Digitální archiv AMČR (https://digiarchiv.aiscr.cz/).

Pro podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči využijte tento odkaz: https://amcr-info.aiscr.cz/oznameni

Informace o organizacích oprávněných provádět archeologické terénní výzkumy získáte na webu https://oao.aiscr.cz/

Archeologická mapa České republiky (AMČR) je informační systém pro sběr, správu a prezentaci dat o archeologických výzkumech na území ČR a pro poznání minulosti Čech, Moravy a Slezska. Obsažená data popisují desetitisíce archeologických výzkumů a jejich konkrétních poznatků. Zahrnují informace o vedoucích výzkumu, o tom, kdy výzkum probíhal, o jeho lokalizaci i to, jaké nálezy a z jakého období výzkum zjistil. Zvláštním typem záznamů jsou údaje o archeologických lokalitách, zjištěných povrchovým i dálkovým průzkumem. Většina záznamů je napojena na úložiště digitálních dokumentů a bibliografický katalog.

AMČR je určena profesionálním archeologům, odborníkům z blízkých oborů, studentům i zájemcům z širší veřejnosti, jimž nabízí možnost efektivně pracovat s poznatky získanými generacemi archeologů v naší zemi. Je provozována Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a Brně. Pro uživatele je AMČR plně dostupná a běží postupné plnění daty. Naleznete zde informace k výzkumům provedeným po roce 2000 v Čechách, resp. po roce 2009 na Moravě a ve Slezsku, a další vybrané datové bloky. Retrospektivní data jsou doplňována postupně.

13. 7. 2024 | Odstávka AMČR
Došlo k definitivnímu odstavení desktopového klienta AMČR a probíhá migrace systému na webovou verzi aplikace. Po dobu dvou až tří týdnů bude nefunkční AMČR a API, výpadky může zaznamenat i Digitální archiv AMČR. Zároveň na nové verze přejdou i doprovodné webové stránky, tj. tato úvodní stránka k AMČR, nápověda a formulář sloužící pro oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy. V době odstávky se můžete již seznamovat s novou aplikací na adrese https://amcr-tr.aiscr.cz/ (váš uživatelský účet vzniklý před 3. 6. 2024 byl do této verze přenesen, případně se můžete nově registrovat). Záznam z online školení pro pracovníky oprávněných organizací najdete na našem Youtube kanále nebo pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=EGKT8n2zpeo.

30. 5. 2024 | Ukončení provozu desktopového klienta AMČR
Od 13. července 2024 dojde k definitivní odstávce desktopového klienta AMČR a přechodu na novou webovou verzi aplikace. Po dobu dvou až tří týdnů bude nefunkční desktopový klient AMČR a AMČR API, výpadky může zaznamenat i Digitální archiv AMČR. Zároveň na nové verze přejdou i doprovodné webové stránky, tato úvodní stránka k AMČR a nápověda k AMČR (https://amcr-info.aiscr.cz/help/) a formulář sloužící pro oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy (https://amcr-info.aiscr.cz/oznameni).

V souvislosti s přechodem na novou verzi AMČR se uskuteční dvě online školení určená primárně pro pracovníky OAO (archeology), která proběhnou 26. června (https://cesnet.zoom.us/j/96080975576) a 10. července (https://cesnet.zoom.us/j/98701161691), vždy od 9:00 prostřednictvím aplikace Zoom.

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy prosíme proveďte v předstihu do poloviny července, případně až později v nové aplikaci. V době výpadku adresujte neodkladná oznámení přímo referátům archeologické památkové péče Archeologických ústavů v Praze (https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/) a Brně (https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/). Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti bude pro tyto případy zasláno po spuštění nové verze AMČR na začátku srpna. Potřebujete-li potvrzení dříve, bude vydáno na vyžádání.

15. 4. 2024 | Online školení k AMČR-PAS
Dne 29. 4. od 17:00 proběhne další online školení k AMČR-PAS. Na školení se připojíte pomocí následujícího odkazu: https://1url.cz/@amcr-pas2024.

11. 9. 2023 | Vodohospodářské mapy
Prostřednictvím sekce ke stažení došlo ke zveřejnění souboru vodohospodářských map z roku 1955 uložených v archivu ARÚ Praha, v nichž jsou vyznačeny plánované (a realizované) úpravy vybraných vodních toků.

3. 8. 2023 | Nový zpravodaj AMČR
V sekci ke stažení je k dispozici nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 10).

12. 4. 2023 | Online školení k AMČR-PAS
Dne 25. 4. od 17:30 proběhne další online školení k AMČR-PAS. Registrovat se i nadále lze přes https://forms.gle/Hkoygb6GgTueC7HeA. Odkaz pro připojení je: https://cesnet.zoom.us/j/97853787785.

9. 2. 2023 | Obnovení provozu
Provoz AMČR byl v plném rozsahu obnoven. Vašim dotazům, požadavkům a novým registracím se budeme věnovat od zítřejšího dne.

8. 2. 2023 | Výpadek AMČR
Omlouváme se za neplánovaný výpadek AMČR probíhající po celý středeční den. Systém bude opět uveden do provozu pravděpodobně ve čtvrtek 9. 2. 2023 večer. Na Archeologickém ústavu AV ČR, Praha v současné době nefunguje ani emailový server, omlouváme se proto, že neodpovídáme na Vaše případné dotazy. Vše vyřídíme po obnovení služeb. S Archeologickým ústavem AV ČR, Brno lze však komunikovat standardně.

25. 1. 2023 | Doporučený postup evidence akcí menšího rozsahu
Byl zveřejněn metodický dokument ke způsobu evidence akcí menšího rozsahu s pozitivním archeologickým zjištěním. Dokument naleznete na stránce ke stažení, případně jej lze stáhnout na tomto odkazu: AMCR_drobne_akce_230125.pdf.

18. 10. 2022 | Nová metodická publikace a návod pro ADB
Na stránku ke stažení byla zveřejněna publikace Metodika zpracování a evidence dat leteckého průzkumu v archeologii a také upřesnění k postupu zápisu archeologických dokumentačních bodů v rámci městských památkových rezervací.

17. 5. 2022 | Nový zpravodaj AMČR
V sekci ke stažení je k dispozici nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 9).

3. 5. 2022 | Mapa archeologických organizací
Byla spuštěna nová Mapa archeologických organizací, která nabízí přehled všech organizací oprávněných provádět terénní archeologické výzkumy v České republice. Aplikace obsahuje nejaktuálnější informace o jejich územní působnosti, a to jak z administrativního hlediska, tak z pohledu realizovaných výzkumů.

8. 3. 2022 | Online školení k AMČR-PAS
Dne 24. 3. od 17:00 proběhne další online školení k AMČR-PAS. Registrovat se i nadále lze přes https://forms.gle/Hkoygb6GgTueC7HeA. Před školením na zadaný email obdržíte odkaz pro připojení.

2. 2. 2022 | Desatero zodpovědného hledání
Na stránku AMČR-PAS byl přidán informační leták "Desatero zodpovědného hledání s detektory kovů", který stručně shrnuje nejpodstatnější zásady související s amatérským vyhledávání archeologických nálezů.

26. 1. 2022 | Změna domény
Z důvodu zvýšení zabezpečení webu a sjednocení struktury domén v rámci infrastruktury AIS CR tento web nově běží pod doménou https://amcr-info.aiscr.cz/ . Původní varianty domény http://www.archeologickamapa.cz/ a http://www.amapa.cz/ nadále zůstávají funkční a je zajištěno plné přesměrování na novou doménu, vč. odvozených adres (části za lomítkem).

10. 5. 2021 | Nový zpravodaj AMČR
V sekci ke stažení je k dispozici nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 8), společně s návodem na správný zápis dokumentačních jendnotek různých typů (celek / část / sonda).

6. 5. 2021 | Online školení k AMČR-PAS
Na stránce AMČR-PAS byly zveřejněny údaje o periodických online školeních, na které se lze přihlašovat pomocí tohoto odkazu: https://forms.gle/Hkoygb6GgTueC7HeA

30. 4. 2021 | Doplnění informací o zpracování osobních údajů
Níže na úvodní straně byly doplněny informace o zpracování osobních údajů uživatelů registrovaných v AMČR. Můžete se tak přesvědčit, že s Vašimi údaji bude nakládáno zodpovědně a v souladu s posláním systému.

31. 3. 2021 | Zveřejněna tisková zpráva a metodický výklad k AMČR-PAS
Mezi přiloženými dokumenty na stránce AMČR-PAS nově najdete tiskovou zprávu ke spuštění systému a metodický výklad AMČR-PAS v kontextu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

29. 3. 2021 | Úpravy AMČR-PAS a nový Zpravodaj AMČR
Na stránce AMČR-PAS byly zveřejněny aktualizované vzory dohody o spolupráci a protokolu o proškolení spolupracovníka. V Portálu AMČR-PAS byla opravena chyba znemožňující řádné napojení nálezu na projekt výzkumu. V sekci ke stažení je k dispozici nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 7).

22. 3. 2021 | Zveřejněn AMČR-PAS
Archeologická mapa získala zbrusu nový modul - Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů. Více informací o něm se dozvíte na samostné stránce AMČR-PAS.

19. 3. 2021 | Proběhla revize webu
Po delší době došlo k celkové revizi tohoto webu. Kromě vizuální aktualizaci titulní strany a dalších drobných úpravy byly aktualizovány veškeré zastaralé informace a odkazy na dílčích stránkách.

9. 3. 2021 | Nový nástroj pro vyhledávání
V souvislosti se zlepšováním aplikací a postupným přechodem do webového prostředí došlo k důležité změně v poskytování nástrojů pro vyhledávání v AMČR. Nově jsou moduly Mapa a Vyhledávání dostupné přes Digiální archiv AMČR, nikoli přes původní desktopovou aplikaci. Vyhledávání bylo významně vylepšeno a propojeno s dalšími funkcemi Digitálního archivu. Věříme, že změnu oceníte a že pomůže k lepší dostupnost dat AMČR pro nejširší užití.

15. 5. 2020 | Aktualizace Digitálního archivu AMČR
Digiální archiv byl doplněn o řadu nových funkcí! Mimo jiné jde o o možnost stahovat plné verze dokumentů, vylepšené generování náhledů, doplnění uživatelské nápovědy, nový způsob listování, automaticky generované citace a mnoho dalších drobných oprav a vylepšení, které zajistí vyšší uživatelské pohodlí. Na hlavní obrazovce navíc naleznete dva zcela nové moduly -Evidenci samostatných nálezů a Knihovnu 3D, jež se brzy začnou plnit zajímavými daty. A přispět do nich budete moci i Vy prostřednictvím nového webového klienta AMČR!

24. 1. 2020 | Hledáme síťového a severového správce
Tým AIS CR hledá kolegu na pozici serverového a síťového spráce. Více informací viz tento inzerát.

1. 10. 2019 | Výběrové řízení na pozici archeologa
Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici archeologa se zaměřením na správu archivního fondu a digitálních datových zdrojů. Podrobnosti naleznete zde.

12. 9. 2019 | Úprava systému oznámení
V online formuláři pro oznámení stavebních či jiných zásahů došlo ke změně systému zpracování oznámení. Pro omezení vystavování potvrzení s chybnými či neúplnými údaji jsou nově potvrzení o oznámení rozesílána na zadanou emailovou adresu až po obshaové kontrole ze strany Archeologických ústavů.

30. 8. 2019 | Zveřejněny všechny textové dokumenty
V Digitálním archivu AMČR jsou nyní dostupné veškeré textové dokumenty uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Byla tak dovršena první etapa digitalizace a zpřístupnění celého archivního fondu online.

17. 6. 2019 | Nové API pro vytěžování dat AMČR
Od června 2019 bylo v rámci projektu AIS-2 zpřístupněno nové API rozhraní sloužící k hromadnému vytěžování data z AMČR prostřednictvím protokolu OAI-PMH. API je vč. veškeré dokumentace dostupné na adrese https://api.aiscr.cz/. AMČR tak nově můžete přímo zapojit jako datový zdroj ve svých projektech!

6. 2. 2019 | Digitální archiv na nové adrese
V souvislosti s úpravou zabezpečení a sjednocováním infrastruktury AIS CR došlo k přesunu Digitálního archivu na novou webovou adresu https://digiarchiv.aiscr.cz/. Původní webová adresa zůstává i nadále funkční, stejně jako veškeré odkazy odvozené z původní adresy.

6. 2. 2019 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 6), které obsahuje informace ke zveřejňování dokumentů v Digitálním archivu AMČR podle nových licenčních smluv a informuje o rozsáhlých datových blocích nově importovaných do systému. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

24. 1. 2019 | Korpus českých hradišť
V Digitálním archivu je nově dostupných více než 5000 fotografií hradišť z produkce Jiřího Marounka, které jsou propojeny na odpovídající lokality a plně popsány metadaty. K hradištím jsou rovněž připojeny plány z publikace Encyklopedie hradišť v Čechách. Korpus hradišť nyní obsahuje přes 350 ověřených a přesně vymezených lokalit, které jsou dostupné též v AMČR.

28. 11. 2018 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 5), které obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

27. 11. 2018 | Kompletní verze ADČ
Na tomto odkazu v sekci "Ke stažení" je k dispozici kompletní verze Archeologické databáze Čech. Ta zahrnuje veškerá data zaslaná do ARÚP do spuštění AMČR. Tato databáze obsahuje data v nerevidované podobě, tedy pouze po provedení základních korektur.

22. 8. 2018 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 4), které obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení"

13. 6. 2018 | Nový online formulář pro oznámení
Došlo k otevření nové možnosti pro podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Nově je k dispozici online formulář pro oznámení na webové adrese: http://www.archeologickamapa.cz/oznameni

29. 3. 2018 | Nový zpravodaj AMČR
Bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje AMČR (č. 3), které obsahuje praktické informace a doporučení ke každodenní práci se systémem, zejména pro pracovníky OAO. Dokument je k dispozici v sekci Ke stažení

11. 9. 2017 | Ukončen provoz IDAV.
Ke dni 1. 9. 2017 byl definitivně ukončen provoz Internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV). Pro procházení dat použijte systém AMČR. Převodník identifikátorů mezi oběma systémy je k dispozici zde.

15. 6. 2017 | Přidán dokument Často kladené otázky.
Dokument je ke stažení ZDE a v sekci "Ke stažení". Dokument budeme pravidelně aktualizovat s ohledem na obvyklé otázky a obtíže nahlášené uživateli AMČR. Datum poslední aktualizace je uvedeno v dokumentu.

5. 6. 2017 | Spuštěn Digitální archiv AMČR.
Pro vstup do Digitálního archivu použijte adresu http://digiarchiv.amapa.cz. Pro přístup k obsahu dokumentů je třeba přihlásit se platným účtem AMČR s dostatečným oprávněním. Oprávnění potřebné k zobrazení dokumentu naleznete v jeho popisu.

1. 6. 2017 | Archeologická mapa ČR byla spuštěna.
Úvodní informace ke spuštění systému naleznete zde. Návod na instalaci systému je uveden zde, leták se základním návodem lze stáhnout zde. Přejeme příjemné užívání softwaru AMČR a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících s Vaším využívání služeb Archeologického informačního systému České republiky, který je provozován Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnými správci osobních údajů jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (dále jen „Správce“ či „Archeologický ústav“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli zajistit řádný provoz služeb Archeologického informačního systému České republiky. Při zpracování osobních údajů uživatele jako subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je Archeologický ústav v postavení Správce. Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme, pouze aby Vám byl umožněn přístup a využívání služeb Archeologického informačního systému České republiky.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu Vámi vyplněného formuláře, a to konkrétně v rozsahu:
– jméno,
– příjmení,
– telefonní číslo,
– e-mail,
– heslo,
– IP adresu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu deseti let. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a z titulu ochrany zájmu subjektu.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Pokud si budete přát, aby Vás kontaktoval určitý odborný pracovník správce, tak za tímto účelem budou danému odborného pracovníku předány Vaše nezbytné osobní údaje pro Vaše kontaktování, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon.

V případě, že do Archeologického informačního systému ČR vložíte o vlastní vůli Váš vlastní záznam, budou u takového záznamu uvedeny Vaše osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení.

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů nebo zákonem.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů nebo zákonem.

V případě, že byste se domnívali, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života nebo s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Praze a v Brně dne 29. 4. 2021

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 21. 3. 2022