O systému AMČR

Aplikace AMČR je systémem pro evidenci archeologických výzkumů a nálezů v České republice. Program si může každý uživatel zdarma nainstalovat na svém počítači a pokud je registrován, může také vkládat záznamy o vlastních archeologických průzkumech a výzkumech. Pro procházení dat AMČR slouží webová aplikace Digitální archiv AMČR (https://digiarchiv.aiscr.cz/), která je volně dostupná v prostředí internetu skrze webový prohlížeč.

AMČR integruje funkce několika informačních bází, které česká archeologie dosud užívala. Především jde o ústřední databáze výsledků archeologických výzkumů (Archeologická databáze Čech a moravský Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů), jejichž data jsou postupně převáděna do AMČR, obsahově revidována a poprvé volně a společně prezentována. Velká část záznamů je opatřena odkazy na literaturu či zdrojové dokumenty v digitálních úložištích Archeologických ústavů.

Pro profesionální archeology je významnou inovací zapojení Internetové databáze terénních archeologických výzkumů (IDAV) do struktury AMČR a provázání pracovních postupů IDAV s podáváním nálezových zpráv k provedeným archeologickým akcím. Díky tomu dochází k výraznému zpřehlednění administrace záchranných archeologických výzkumů, neboť organizace oprávněné k terénním výzkumům získávají i předávají potřebná data prostřednictvím jediného uzlového bodu – klienta AMČR. K uzavření databáze IDAV v dosavadním webovém rozhraní došlo v roce 2017.

AMČR je od počátku zamýšlena jako páteřní informační systém české archeologie, a proto již v současné době vznikají její účelová rozšíření pro archeologii pražské památkové rezervace, ale i další moduly. AMČR je tak nejdůležitější součástí širší infrastruktury Archeologický informační České republiky (AIS CR), která je zapsána na Cestovní mapě velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a invoace a podporována Vládou České republiky.


Smluvní partneři a poskytovalé dat:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 21. 3. 2022