Kniha o AMČR ke stažení

Tato stránka nabízí ke stažení jednotlivé kapitoly publikace Kuna, M. et al. 2015: Structuring archaeological evidence. The Archaeological Map of the Czech Republic and related information systems. Prague., a to jak v originální anglické verzi, tak ve formě pracovní verze v češtině.

Předmluva EN Foreword (M. Kuna) stáhnout
Kapitola 1 EN Archaeological heritage recordkeeping in the Czech Republic (M. Kuna) stáhnout
Kapitola 2 EN Archaeological Map of the Czech Republic (M. Kuna, J. Hasil, D. Křivánková, D. Novák, O. Lečbychová) stáhnout
Kapitola 3 EN Internet Database of Archaeological Fieldwork (J. Mařík) stáhnout
Kapitola 4 EN Digital Archive of Bohemian archaeology (M. Kuna, D. Křivánková) stáhnout
Kapitola 5 EN Archive of Aerial Photographs (M. Gojda, L. Čulíková) stáhnout
Kapitola 6 EN Down to the trenches: the Integrated Information System of Archaeological Sources of Prague – an adjustment to the AMCR for urban archaeology (I. Boháčová, J. Podliska, J. Hasil) stáhnout
Kapitola 7 EN Calcarius – the geoinformation system of traditional lime resources and technologies in the Czech Republic (J. Válek, E. Stuchlíková, J. Maříková-Kubková, I. Herichová, J. Řihošek, M. Suchý, M. Panáček) stáhnout
Kapitola 8 EN Archaeobotanical Database of the Czech Republic (D. Dreslerová – A. Pokorná) stáhnout
Kapitola 9 EN VITREA – database of chemical analyses of archaeological glass (N. Venclová) stáhnout
Kapitola 10 EN Application of AMCR data in the study of prehistoric settlement patterns (D. Dreslerová, P. Demján) stáhnout
Kapitola 11 EN Past settlement of Bohemia according to archaeology. A critical view (M. Kuna) stáhnout
Kapitola 11 CS Osidlování Čech podle archeologie. Kritický pohled (M. Kuna) stáhnout
Kapitola 12 EN On the landscape’s memory and the path to it (M. Kuna) stáhnout
Kapitola 12 CS O paměti krajiny a cestách za ní (M. Kuna) stáhnout
Kapitola 13 EN Future visions – from information systems to a virtual research environment (D. Novák, J. Hasil, M. Kuna) stáhnout
Přílohy EN Glossaries, abbreviations and references stáhnout
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 21. 3. 2022