O projektu AMČR (2012-2015)

AMČR byla navržena a realizována v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., jako jeden z výsledků projektu Archeologická mapa ČR: Systém pro sběr, správu a prezentaci dat (DF12P01OVV003, program NAKI financovaný prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, 2012–2015). Autorský tým byl sestaven z pracovníků ústavu, na tvorbě dat se podíleli i pracovníci Odboru archeologie Generálního ředitelství Národního památkového ústavu a externisté z regionálních archeologických institucí. Finálních úprav aplikace pro její využití na Moravě a ve Slezsku se v rámci programu Strategie AV 21 - Paměť v digitálním věku účastnil též Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Cílem projektu bylo vytvoření interaktivního systému správy informací o archeologickém dědictví na našem území. Projekt AMČR přinesl zejména: (1) systém on-line sběru a správy dat od oprávněných archeologických organizací; (2) revizi podstatné části údajů o známém archeologickém dědictví ČR; (3) nástroj k zachycení mizejících informací o archeologickém dědictví, zejména s ohledem na starší, dosud nezpracované terénní výzkumy; (4) prezentaci archeologického dědictví širší veřejnosti (kromě vlastní AMČR např. prostřednictvím Archeologického atlasu Čech).

Systém AMČR souvisí se zákonnou rolí Archeologických ústavu AV ČR na poli archeologické památkové péče. Autoři projektu doufají, že v delší časové perspektivě se může AMČR stát významným integračním prvkem v oboru a jeho páteřní výzkumnou infrastrukturou.

Kolektiv pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., který se podílel na návrhu teoretického konceptu AMČR a vývoji aplikace v letech 2012-2015:

PhDr. Martin Kuna, Ph.D., DSc PhDr. Martin Kuna, Ph.D., DSc. archeolog, vedoucí projektu
kuna@arup.cas.cz
Ing. Čeněk Čišecký Ing. Čeněk Čišecký GIS specialista
cisecky@arup.cas.cz
Mgr. Jan Hasil, Ph.D. Mgr. Jan Hasil, Ph.D. archeolog
hasil@arup.cas.cz
Bc. Judita Korteová Mgr. Judita Korteová archeoložka
korteova@arup.cas.cz
Ing. Dana Křivánková Ing. Dana Křivánková IT specialistka
krivankova@arup.cas.cz
Mgr. Michaela Langová Mgr. Michaela Langová, Ph.D. archeoložka
langova@arup.cas.cz
Mgr. David Novák, Ph.D. Mgr. David Novák, Ph.D. archeolog, GIS specialista
novak@arup.cas.cz
Ing. Jitka Říhová Ing. Jitka Říhová geografka
rihova@arup.cas.cz

AMČR byla vytvořena v rámci projektu Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat (DF12P01OVV003), podpořeného v letech 2012–2015 Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 21. 3. 2022