Jak používat AMČR

Pro vyhledávání ve veřejně dostupných údajích a dokumentech v AMČR, pokročilé databázové dotazy, geografické výběry a zobrazení či tvorbu a export textových a tabulkových sestav stačí kromě připojení k internetu jediné – vstoupit do Digitálního archivu AMČR. Užívání AMČR a všech jejích součístí je zdarma. Anonymní uživatel má oprávnění prohlížet většinz záznamů, které byly převedeny ze starších informačních systémů nebo které byly vytvořeny ostatními uživateli a jejichž obsah byl potvrzen (archivován) pracovníky Archeologických ústavů AV ČR.

Pro ty, kteří chtějí nejen procházet dostupné informace, ale i vkládat vlastní záznamy, je zřízena uživatelská role Badatel. Pro vytvoření uživatelského účtu je po instalaci desktopového klienta AMČR nezbytné přihlásit se jako Anonymní uživatel, vyplnit registrační formulář a vyčkat na aktivaci účtu.

Uživatelská role Badatel je určena pro studenty historických oborů, badatele či pracovníky paměťových institucí, které nejsou organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů, ale i jakékoli další zájemce. Badatelé mohou být přiřazeni k některé archeologické instituci, nebo mohou vystupovat nezávisle. Registrovaní badatelé nejsou zatíženi agendou spojenou s vedením archeologických projektů, mohou ale významně přispět k získání a dlouhodobému uchování cenných poznatků o krajině ČR a její minulosti. Badatelé mají přístup též k širšímu spektru archivovaných dokumentů v aplikaci Digitální archiv AMČR.

Profesionálním archeologům – pracovníkům organizací oprávněných k provádění terénních archeologických výzkumů – je určena uživatelská role Archeolog. Ta zpřístupňuje tu část AMČR, která slouží ke správě dat o připravovaných a běžících terénních archeologických výzkumech, tzv. projektů. Uživatel Archeolog je vždy přiřazen ke konkrétní instituci s platným oprávněním Ministerstva kultury ČR provádět archeologické výzkumy, za kterou je mu umožněno v prostředí AMČR vystupovat.

Zájemci o získání této role, kteří užívají registrovaný uživatelský přístup na úrovni Badatel, mohou kdykoliv kontaktovat některý z Archeologických ústavů AV ČR. Ten ověří příslušnost žadatele ke konkrétní instituci a zajistí souhlas jejího vedení s udělením uživatelských práv. Pracovníci z institucí působících v samosprávném kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a v Kraji Vysočina podávají žádost na Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., pracovníci organizací činných v ostatních samosprávných krajích na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.. Následně jim bude uživatelský status Badatel změněn na Archeolog.

Licence a využití dat:
Data dostupná v AMČR jsou zveřejňována v souladu s politikou otevřeného přístupu k datům a se souhlasem držitelů autorských práv. Využití dat podléhá (pokud není explicitně uvedeno jinak) licenci CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0). Data je proto možné využít pouze s uvedením autora a pouze pro nekomerční použití. Toto ustanovení neomezuje využití AMČR na základě jiných smluvních ujednání či na základě zákonného titulu.

Vzhledem k tomu, že AMČR, ale i další nástroje patřící do rámce infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR), poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), nemáme možnost sledovat využití těchto dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace povinni ze zákona vykazovat, chtěli bychom Vás, uživatele AMČR, požádat o součinnost při vykazování vědeckých výstupů, při jejichž vzniku byla využita data z AMČR či dalších součástí AIS CR.

Každý uživatel AMČR, jako nedílné součásti AIS CR, má proto povinnost:

- v konkrétních výstupech vždy obvyklým způsobem uvést, že k jejich tvorbě byla využita infrastruktura AIS CR s odkazem na využitá data či nástroj;
- pokud zadává informace o výstupech do Rejstříku informací o výsledcích - RIV (např. na pracovištích AV ČR prostřednictvím databáze ASEP), vybrat návaznost výsledku na infrastrukturu AIS CR v poli VVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur;
- dát nám laskavě vědět prostřednictvím tohoto dotazníku (https://www.aiscr.cz/vystupy), že výstup byl publikován.

Systémové požadavky desktopové aplikace:
- platforma JAVA (verze 8 a vyšší) ve verzi odpovídající verzi operačního systému (32-bit / 64-bit) - ke stažení zde
(před instalací je vhodné odstranit/odinstalovat všechny předchozí verze prostředí Java - návod zde)
- operační systém MS Windows Vista (a vyšší), Unix/Linux nebo OS X (Apple)

Optimální hardwarové požadavky desktopové aplikace:
- 5 GB volného místa na pevném disku
- nejméně 2 GB operační paměti (RAM)
- rychlost procesoru (CPU) alespoň 2 GHz
- stabilní připojení k internetové síti

V případě technických problémů nás neváhejte kontaktovat.

Další informace nalznete v nápovědě.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 21. 3. 2022