Zveřejňování informací v archeologii – pracovní kolokvium

Dne 20. dubna 2017 proběhlo v NPÚ Praha pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Diskutovány byly zejména otázky publikace polohy archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace. Kolokvium bylo zorganizováno v souvislosti s připravovaným spuštěním oborového agendového systému Archeologická mapa ČR v červnu letošního roku. Na kolokviu bylo předneseno 14 příspěvků. Kolokvium pořádal Národní památkový ústav Praha (M. Tryml, J. Podliska) a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (M. Kuna).

PDF Zveřejňování informací v archeologii stáhnout
PDF Abstrakty přihlášených příspěvků stáhnout
M. Kuna (ARÚP) PDF Archeologický informační systémČR a další podněty k organizaci kolokvia stáhnout
D. Novák (ARÚP) PDF Aktuální hlediska a trendy vpřístupu k vědeckým informacím a datům stáhnout
F. Prekop (NPÚ) PDF Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarskéhokraje stáhnout
M. Kuna (ARÚP) PDF Zveřejňování dokumentace terénních archeologických výzkumů: důvody pro a proti stáhnout
O. Lečbychová, Z. Kosarová (ARÚB) EXE Zveřejňování archeologické dokumentace - stav v některých zemích EU stáhnout
O. Lečbychová, Z. Kosarová (ARÚB) PDF Zveřejňování archeologické dokumentace - stav v některých zemích EU stáhnout
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Archeologický informační systém České republiky
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury Velké výzkumné infrastruktury MŠMT

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC 4.0). Užití dat i metadat podléhá této licenci, pokud není explicitně stanoveno jinak.
design by petrkincl.info
aktualizováno: 21. 3. 2022